Indigos – již jste tento výraz někdy slyšeli? Myslím, že ano. Co vůbec jsou Indigos

 

V každém astrologické éře na sebe narazí nejenom energie znamení, které na planetě momentálně působí, ale také určitá skupina duší. Existovala a existuje skupina, která patří k věku astrologického znamení „ryb“ a má v sobě ener

gii tohoto znamení. /k doplnění: tak jako existuje cyklus našich znamení, kde trvá rok, než slunce každého z nás tímto kruhem projde, existuje v kosmosu větší cyklus, ve kterém potřebuje náš zvěrokruh 21600 let, než celým cyklem projde. A tak jako energie znamení působí na nás, působí i energie tohoto většího cyklu na skupinu určitých duší, které tento cyklus charakterizují a jeho energii vyzařují/.

 

Skupina duší s energií znamení „ryb“ se inkarnovala hlavně během éry astrologického věku ryb, a nyní, protože začíná časový cyklus vodnáře, objevují se tu energie vodnáře a také skupina duší, které tuto energii žijí a vyzařují.

 

Tyto duše, které se inkarnují, vyzařují jinou kvalitu než duše ze znamením ryb. Mají jinou aktivitu v jejich čakrách a z toho vyplývají také rozdíly v psychice a myšlenkách, pocitech a chování. Tyto duše začaly přicházet v osmnáctém století na zemi. Tehdy byly opravdu ojedinělé.

 

Vznik nové éry začíná vždy s vyzařováním energie. Krátce na to inkarnují duše, které jsou s touto érou spojeny. Přinášejí nové nápady, myšlenky a styl chování a žití, které krůček po krůčku vedou ke změně ve společnosti a výstavbě nové organizace, řádu, a žití. Během této fáze jsou zastoupeny obě éry. Tzn. Že se potkávají a narážejí na sebe dvě kultury.

 

 1. Skupina Indigos:

Tyto duše přišly teprve ojediněle v osmnáctém století na naši zemi. Tyto brzké inkarnace mají těžký úkol prolomit ledy a zavést nové energie. To jsou ti lidé, kteří uvedli do chodu technickou revoluci, umožnili využití elektřiny a zostřili vědecké myšlení, ale také dodali nové ideály svobody a nezávislosti.

 

Zvláště se duch nezávislosti objevil např. v 60tých letech, ale boj panuje dále , protože bojujeme my sami s vnějšími vrstvami naší vlastní osobnosti a okolní společností, které se obě ještě hodně daleko nacházejí v minulosti.

 

 

 1. Skupina patřící minulosti – ryby:

Duše z éry ryb v osobnosti se za posledních dva tisíce let éry ryb zformovaly jako osobnosti, které ale také tvoří celé národy a lidstvo. Tyto duše jsou „zde správně!“ v jejich éře…a proto také v rovnováze.

 

 1. Indigo duše v kombinované v ryby-indigo- struktuře osobnosti na konci éry ryb:

Na konci každého cyklu jeho energie jakoby ztuhnou, jsou hluboko zakořeněné. Indigo duše se narodí v rodině a je vychována v kulturním , religiózním a školním systému. Tyto okolní vlivy formují takovou dušičku. Ačkoliv je vnitřně jako indigo strukturována a má vědomí jako indigo. To vede k diskrepanci a způsobí tření v duši indigos. V osobnosti, která dominuje chováním ryb a která propustí ven, jen málo indigo energie.

 

Indigos, které se dnes narodí od Indigos rodičů jsou už více etablováni a integrováni v jejich osobní struktuře a mohou ji také volněji žít. Mohou jejich vodnářovu náturu i lépe vyjádřit. Čím více je venkovní společnost schopna se této vodnářově energii přizpůsobit, tím více jsou indigos schopni jejich naturel projevit.

 

Tyto dvě naprosto rozdílné energie žijí tedy v dnešní etablované éře ryb , kde existuje malá skupinka indigos a ohromná spousta rybích nátur :a zde se nacházíme i my dnes:

 

Žijeme v zajímavé a napínavé době plné interesantních změn a nápadů. Teprve tak od roku 1995 nabírá tento indigo fenomén na váze.

 

A je to zvláště pro lidi, kteří indigos jsou, neuvěřitelně důležitá doba. Začalo to ve školách, kde učitel i rodiče si začali všímat, že jejich děti jsou jinačí. Měly a mají např. problémy s pozorností:, Tyto děti jsou a byly naprosto individuální, rebelové, velmi inteligentní a nepasovaly a nepasují do etablovaného systému. Často se jim říká ADS děti. Jsou označeny jako hyperaktivní s velmi rychlým přemýšlením a žijící v jiném tempu než jejich vrstevníci.

 

Jasnovidci, kteří jsou schopni vidět auru těchto dětí , si všimli jiného odstínu jejich celkové aury – zářila indigo barvou. U těchto dětí je vysoká aktivita ve třetím oku, ta barva z tohoto místa vyzařuje a zabarvuje celou auru. Některé z těchto dětí, které jsou pokročilejší a mají výjimečně rozvinuté schopnosti jasnovidectví a moudrosti a staly se symbolem této generace.

 

Předtím se ale inkarnovaly duše, které byly indigos a nevěděly o tom, že jsou indigos. I ty byly a jsou inteligentní a měly a mají nadání v různých směrech, ale nejsou jasnovidečtí. To jsou ti, kteří tvoří dnes většinu našich účastníků na seminářích. Protože neplatí jako neobyčejně nadané, zůstaly bez povšimnutí. Ale oni jsou zrovna tak indigos.

 

Vědí, že jsou jiní, ale neví proč a co to znamená. Jak s tím mají zacházet. Hodně z nich trpělo už dost – cítí se jiní, izolováni, osamoceni, neporozuměni. Hodně z nich mají pocit, že s nimi není nic v pořádku, protože nepasují k rodině, ke společnosti a z toho rezultují potom pocity nedostatečnosti a sebe odsouzení.

 

Není to hrozné? Lidé, kteří jsou ve vnitřku vlastně krásní a nosí potenciál nového začátku v sobě – takoví lidé jsou odsouzeni a mají těžký život. Co v nich probíhá? Jak je možno jim pomoci?

 

Není jednoduché být jako indigo dospělým. Jako indigo být dospělým znamená , mít tvrdý úkol. Probořit ledy éry ryb. A zasadit první semínka éry vodnáře.

 

Tyto duše se inkarnovaly do okolí, které je nepodporuje, a aktivně zkouší je inaktivovat, a zastavit. Tyto duše vyrostly v rodinách a školách, které jejich indigo povahu a naturel nepodporovaly a zkoušely se ji zadusit, protože nechápali, co se zde děje.

 

Výsledkem bylo a je, že hodně z těchto duší se povrchově změnily na ryby, aby mohly přežít a nechaly proniknout jen kousek jejich energie na povrch. Ale i tak se nachází v jejich zkondicované osobnosti dostatečně silný duch indigos. To jsou indigos v rybí osobnosti.

 

Teprve nedávno mají některá indigo individua štěstí, protože se inkarnovaly do rodin, kde alespoň jeden z dospělých je sám indigo. Ale i ti mají spoustu práce před sebou….

 

 

Přechod do nové éra trvá několik století

 

Jakou mají indigos povahu?

 

Povaha indigos má základní jinou kvalitu myšlení a cítění a energie, které v sobě nosí.

Tyto rozdíly jsou pramenem velkých možností pro svět a budoucnost.

 

 • Jako indigo máš smysl pro hodnoty,
 • vizi s potenciálem,
 • jdeš citlivě a z respektem se životem
 • máš smysl pro to, že jsme jako stvoření všichni spojeni
 • a to vede k postavení k životu, které si velmi cenní života a všech bytostí.

 

 • Protože máme jak skupina duší více vlivu na svět a jeho struktury, budeme moci změnit jednoho dne celý svět. Ale to nejde ze dne na den. K aspektům tvé indigo duše patří svoboda, vize, pravdivost, potřeba růstu, sensibilita, být zapojen se všemi, integrita, vjímavost pro celek a centrovanost na srdce.

 

 • Pocit svobody a potřeba svobody je jednou z nejsilnějších aspektů tvé indigo duše. Máš silný pocit pro tvou duši, pro tebe sama a pro to, co, kdo jsi.

 

 • Je pro tebe těžké slyšet na někoho jiného, slyšet to, co ti jiní říkají a nebo to, co po tobě chtějí. Jsi soustředěn na tento vnitřní život, a následuješ mu lehčeji než život venku ve společnosti tak tě můžou ostatní lehko jako rebela označit.

 

A/ To není tak, že jsi aktivně rebel, spíše je to tak, že nechceš sledovat věc, která tě v životě nenechá jít tvou cestou. Která tě utlačuje. V tobě je silný odpor proti tomu, být zvenčí kontrolován, být omezen anebo nucen k něčemu, a když to po tobě někdo chce – bojuješ proti tomu.

 

V tobě to může vést k chronickému NE ke všemu na světě. Pak zůstaneš často vězet v této rebelii a musíš vydat spoustu energie na to, bojovat pro svá „práva“. Anebo pro věc, která je ti důležitá.

 

Pokud patříš do této skupiny je pro tebe důležité naučit se flexibilitě, někdy také říci ano a učit se harmonickým kompromisům v životě.

 

Energeticky musí tvá srdeční čakra být více nařízena na mezilidské vztahy a ty musíš tvůj solar plexus (EGO) trochu snížit. To není tak jednoduché, protože se silně definuješ , když můžeš proti něčemu bojovat…, anebo se pro někoho zasadit.

 

B/ Ten druhý typ je vnitřní NE a vnější ANO člověk. Ten se musí vystavit jiným těžkostem v životě. Toto postihuje většinu Indigos. Nejsi centrován v solaru plexusu , kde je bojovník, centrován, kde také předešlá duchovní skupina její hlavní centrum má. A kde je také většina lidí doma. Ty jsi centrován v srdci. Ty více respektuješ, jsi jemný, nemáš rád konflikty a nechceš je a snažíš se jim vyhnout. V pokuse vyhnout se konfliktům, dáš se raději na jinou cestu, se kterou sice nejsi srozuměn , nebo na které se necítíš dobře. Uzavíráš kompromisy. Tím se v tobě objeví trhlina, rozpor mezi tím co veku říkáš a tvrdíš a tím co vevnitř cítíš. To je jedna z těch oblastí, která indigu je jednou velkou lekcí.

 

Jednou z vlastností této éry jsou masky a role, které naše pocity a hlubokou pravdu schovávají. Ale my musíme se všemi ostatními lidmi vyjít. A jako my, musíš i ty vyjít s ostatními lidmi, máš základní potřebu člověka v sobě a to je – potřeba jistoty, lásky a komunikace, které musí být naplněny.

 

Výsledkem je, že hraješ role a nosič masky, které jsou pro přežití v této společnosti důležité. Ale tyto masky se necítí dobře. Role tě omezují.

 

Některá indigo to zvládnou a mohou být současně stále ve spojení s jejich vnitřním jádrem. Ale hodně z Vás ztratí kontakt k svému hlubokému JA.

 

Ty se přizpůsobíš situaci – ale stejně v tobě nastane rozpor a tvé vnitřní jádro se stáhne zpět. Výsledkem je, že žiješ neustále v indentační krizi, která nikdy neustane. Hraješ třeba tvou roli dobře, ale necítíš se zde dobře a nejsi tím v životě naplněn. Hodně z Vás vezme tuto roli na sebe, ale zároveň začnou bojovat proti falešnosti a omezenosti a i sabotují. To je pro hodně Indigos hlavní téma:

 

 

Vzhledem k tomuto neustálému boji, mají indigo duše problémy s jejich identitou ve společnosti a začnou proti té falešnosti bojovat, čímž si udělají problémy.

 

Jednou z lekcí indigos spočívá v tom, rozenznat , co je pravá svoboda a individualita. Např. Jsme v určité společnosti, která mě utlačuje – tzn. PROTI něčemu být – to je první úroveň.

 

Další úroveň boje je ZA NECO: to má co dělat s tím, co je pro tebe cenné. Místo toho bojovat za to co chceš být, začneš bojovat za to – něco nového vytvořit v tomto světě. Žiješ pro vizi, chceš být tím pravdivým Já.

 

To je svoboda, které nabydeš, když odhodíš aspekty osobnosti, které tě utlačují. Pak budeš vždy svobodný ve tvém vědomí. Indigos jsou vizionáři,. Cítí v sobě něco Nového, něco, z čeho mají pocit, ze to je lepší cesta, cesta životní.

 

Jako Indigo toužíš po větších možnostech. Možná , že jsi v mládí již podobné možnosti viděl. Možná, že jsi se jako dítě pořád ptal:

„Proč máme to a ono dělat takhle?

Vždyť to jde i jinak, připadá mi to, že to svazuje, není to s respektem vůči ostatním….“

 

Ty jsi věděl, že existuje i jiná cesta. Pravděpodobně tě nikdo v tom nepodporoval, možná, že jsi se cítil, jako osamocený prorok v poušti, a tak se možná stalo, že jsi přestal věřit tvým vlastním pocitům a vnímání, ale úplně jedno, jak silně proti tomu bojuješ , stejně je to tady a nezmizí to.

 

To je duch Nového, který tě volá. Někdy to nové nevidíme, , jsme frustrovaní z toho starého. Nevíme, co to to nové je, cítíme se jen frustrováni, uzavřeni, nespokojeni, roztěkáni.

 

Díváš se na společnost , na její instituce, organizace a způsob, jakým jsou vedeny mezilidské vztahy a tobě jsou hranice a omezení těchto struktur naprosto jasné.

 

Je to dobře, že to vidíš, neboť to tě ochrání před tím, aby jsi se sám v těchto formách neztratil.

Může to pro tebe být ale také zničující. Můžeš se při tom zachytit v nekonečné negativní smyčce.

 

Sice vidíš, že to není správně, co se děje, nebo jak jednáš, ale tvůj rozum se nedokáže z této smyčky osvobodit. Nehledáš způsob, jak by se to dalo udělat jinak.

 

Pokud toto znáš – vyzývám tě aby jsi zkusil podívat se více do hloubky.

 

Tvá nespokojenost je od toho, že část tvého ducha je uzamčena a že je nepohyblivá. A ty cítíš zřetelně, že existuje něco volnějšího, svobodnějšího, podporujícího život. Tvůj úkol je v tom, že máš hledat nové možnosti a také to, co bude tvým dalším krokem: najít tvou vizi a pak podle ní jednat a stát se kreativním, o ní mluvit a ostatním ji sdílet.

 

Je to jedno z těch největších úkolů v našem životě, následovat své srdce, svou vizi a svého ducha, zvlášť tehdy, když člověk věčně naráží na nepochopení a odsouzení.

 

Když chceš tvou vizi komunikovat, budeš často donucen ji stále redigovat. Uslyšíš často: „To je nereálné, to jsou jen fantazie, nebud tak naivní, to je všechno hloupost, kdoví co si to namlouváš atd..“

…..negativní sdělení ti budou často předána jak verbálně tak i nonverbálně.

 

Občas dostaneš podporu a najdeš rezonanci, ale z větší časti bohužel ne. Vzpomeň si vždy na to , že jsi vyslancem změny. Jsi tady na tomto světě, aby jsi začal něco nového žít a ztělesňovat – ve tvém vlastním životě, tvým vlastním způsobem (u mne je to léčení).

 

A ty jsi tady taky, aby jsi to ostatním s respektem sdělil. To chce odvahu. Duše, které jsou plné světla, vizionářské duše se inkarnovaly už vždy. To jsou ty duše, které byly spáleny na hranici, které byly stíhány inkvizicí.

 

V kolektivním podvědomí společnosti existuje hluboko zakořeněný strach z nové vize, kterou v sobě neseš. Strach z pronásledování sedí hluboko v buňkách. Ve skutečnosti je to jeden z našich nejhlubších obav, které musíš přemoci.

 

Tvá vize a tvá pravda, byla pro tebe v minulosti velmi nebezpečná a ohrožovala tvůj život a přesto žijeme momentálně – v západní části naší společnosti, v době , která se otevírá pro tyhle vize a je liberální, tak jako nikdy.

 

Dříve existovaly moudré ženy , s kořením a bylinkami, s energií a léčbou, které byly označeny jako čarodějnice. Dnes visí v bioobchodě na dveřích plakát o rostlinkách a takové ženy mohou tam pověsit i vlastní reklamu (patřím k nim také) .

Je jiný čas, existuje dnes více svobody a více tolerance než kdy předtím. To znamená, že naše obavy spočívají hlavně na kolektivním podvědomí, než na skutečnostech. Ale pro hodně lidí jsi zvláštní – pořád ještě outsider a cizí člověk.

 

I když budeš pravděpodobně označován jako trapný blázen, už tě to nestojí život – možná kariéru ,možná tvé vlastní mezilidské vztahy – ale ne tvůj život. A s tím se naučíš zacházet.

 

Je to výzva pro tebe. Nejdříve jde o jedno: semínko toho nového vnést a zasadit do okolního venkovního světa. Neseš v sobě obrázky a představy. Je to , jako kdyby tvá duše v sobě nosila předlohu pro plný rozvoj tvých schopností a možností. A když se pro toto rozhodneš, najednou se dveře otevřou. Máš smysl pro tu novou cestu, jak spirituálně a psychicky zdravě jsi schopen vstoupit do vztahu ke tvému tělu, tvé nátuře a materiálním věcem v tomto novém jednání. Vidíš nové možnosti mezilidských vztahů, nové způsoby práce, a kariéry, nové způsoby, jak vydělat peníze, nové porozumění pro moc, pro nové formy společnosti. Máš ideály nové medicíny, nového vzdělání a výchovy, nové formy rodiny, vlády atd.

 

 

A zde ti chci zdůraznit: :“Ty nejsi žádný snílek““, „ Anebo blázen….který běží za nějakými vzdušnými zámky“.

 

To, co v sobě neseš – je plán pro budoucnost – plán pro novou společnost žití a bytí. Je to jako kdyby jsi byl semínko, které má v genech zakódováno, jakým stromem máš být. Tvé vědomí pro tuto skutečnost je reálné. Je to pravděpodobně jedno z nejsilnějších sil ve tvém životě.

 

Představ si, že se vzdáš tvých snů a začneš žít tradicionální, konzervativní život bez vyššího smyslu a účelu. To nejde – tohle nedokážeš. Je možné, že to zkusíš – tak jako já pár let, ale nakonec zvítězí tohle volání života….to je síla Nového, síla VIZE, která tě volá.

 

Nezapomeň : Jsi vizionář. Poslechni a slyš na tvou vizi a důvěřuj jí. Dej jí prostor, ve tvých pocitech a myšlenkách, dej jí prostor ve tvém jednání, vztazích a v tom , co říkáš, jak žiješ.

 

Když toto děláš, vyvíjíš svět! Buduješ nové formy myšlení. Nové emocionální a energetické frekvence a struktury ve světě energií, který naši planetu obklopuje.

 

Rozpoznej tvůj vlastní potenciál jako stvořitel – ty jsi schopen, spolu s ostatními vytvářet nové frekvence, nová paradigma a nové vnitřní stavy energie, které později dostanou vnější formu a strukturu .

 

Dalším bodem je tvůj smysl pro to, co se nazývá: intuitivní cit pro pravdu. Ty cítíš, co za těmi věcmi vězí, nebo za situacemi, ačkoliv se jiní snaží ti vysvětlit, že to co cítíš, tak není…někdo ti například řekne – ahoj a usmívá se při tom, ale ty víš, že ti ten člověk např. v zaměstnání škodí a tato přátelskost je jen hraná, ty víš že si nasadil masku.

 

Anebo vidíš, že někdo trpí vnitřně, ačkoliv se snaží ostatním vysvětlit že je všechno v pořádku. Anebo cítíš, jak někdo kdo se doteď nazýval tvým přítelem začne být manipulativní a neupřímný.

Toto rozpoznání pravdy sedí v tobě hluboko. Od narození máš lásku pro pravdu. Když pravdivost prožiješ, má to pro tebe čistotu a jasnou frekvenci, kterou poznáš ve vlastním těle a to činí tvou duši šťastnou a tak rozpoznáš, zda ti protějšek říká pravdu anebo lže. Ten problém který máme v životě je v tom, že žijeme ve světě , kde se neustále stávají omyly a lži. Žijeme ve společnosti, která spočívá jen na tom, jak by to na povrchu mělo vypadat, ale ne tak, jak to opravdu vypadá.

 

Jako děti jsme vychováni k tomu, abychom se určitým způsobem chovaly, abychom ukazovaly určitý obličej. Výsledkem je potom to, že spousta z nás potlačuje svůj pravdivý obličej. Třeba se v určité situaci necítíme dobře a přesto se musíme přetvařovat, abychom např. Nevzbudili hádku.

 

Nejhorší na tom všem je, že hodně z nás, se natrvalo od svého pravdivého já odloučí Alespoň na několik let. Třeba se zamotáme v určitém chování, o kterém si myslíme, že je nyní potřebné – třeba kvůli vlastní kariere. Vidíme třeba to dobré v ostatních, ale naše filtry nás zdržují od poznání zničujících vzorů v tom druhém s výsledkem, že jsme potom zraněni.

 

Nechceme věci, které nejsou příjemné, vidět. Ale právě tady je naše výzva. Vědět a vidět to světlo a tu tmu. Lidská stvoření v sobě nosí široké spektrum energií od nejsvětlejších lehkých a pozitivních až do tmavých a těžkých. Spousta z nás se odnaučila vidět právě ty tmavé energie v ostatních. Ale ta tma existuje.

 

Vyzývám tě, otevři oči, otevři tvé třetí oko, aby jsi mohl vidět pravdu, takovou jaká je. Ale to znamená nejen pro ostatní – to znamená také pro tebe samotného. Hodně z nás má strach světlo v nás vidět, protože to znamená, že vybočují z řady. Máme strach před tím, naši inteligenci, naši sílu, naši vizi a naši lásku a spiritualitu v sobě uznat. Ale pravda tě osvěží. Uvidíš problém, pohlédneš mu do očí a pak víš, co musíš udělat, aby zmizel.

Když ho ale zapíráš, a zkresluješ a zkrásňuješ skutečnost, a zahrabáváš ho pod stůl, přichází více a více těžkostí k tomu všemu.

 

Pravda je vlastně intimita. Když žiješ v pravdě – žiješ v intimitě a když potkáš někoho, kdo zrovna tak žije jako ty v pravdě – potkáš ho v jeho vlastním stvoření. A nikdy nepotkáš masku, která se snaží skrývat, co se pod ní skutečně skrývá. Aby jsi byl opravdový – autentický musíš odložit tvé masky, musíš se nechat ukázat, a stát se zranitelným, bez toho to nejde. Pravdivost, intimita, poctivost a zranitelnost jsou spolu pojeny.

 

A ty jako indigo usiluješ o tyto pocity, ty chceš být takový, nic ostatního tě neuspokojí. To je poslání. A toto poslání mají všechny indigo duše. A když ho začnete žít, změní se váš život, začnete žít šťastněji, bez velkých problémů, bez drastických změn a budete se moci soustředit na vaše talenty. Jeden je léčitel, druhý vynikající vědec, třetí třeba politik. A přesně tam se dostáváme a já přeji všem indigos, aby jako i já, se odhlodali k tomu, vykročit na svou cestu poslání. Společnost nás potřebuje…